KÖPVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

Allmänt
Följande köpvillkor gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Lövångers Järn & Maskin AB, organisationsnummer 556145-3571, om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan ”Konsumenten”) och Lövångers Järn & Maskin AB.

Köp
Köp av Produkterna sker via www.lovangersmaskin.se. Lövångers Järn & Maskin AB träffar avtal om köp med Konsumenten först när Lövångers Järn & Maskin AB bekräftat beställningen genom en faktura till den e-postadress som angivits vid beställningen. Lövångers Järn & Maskin AB ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Handlar du som företrädare för ett företag ska du ha behörighet att ingå avtal för det företag du representerar. Lövångers Järn & Maskin förbehåller sig rätten att neka en order.

Beställning
Beställning kan göras via webshop, telefon, fax, post eller e-post. Webshopen skickar en automatisk orderbekräftelse men invänta faktura för en komplett orderbekräftelse för godkännande av varupriser, ev. tillkommande fraktkostnader samt leveranstid.

Priser
Alla priser kan genom en väljare anges i antingen exkl. eller inkl. moms. Lövångers Järn & Maskin AB reserverar sig för prisändringar, fel i lagersaldo, slutförsäljning samt eventuella tryck- och skrivfel. Vid prisjusteringar på lagd beställning informeras Konsumenten alltid om detta och har då sin fulla rätt att ändra eller annullera sin beställning.

Betalningsvillkor
Betalning före leverans alt. efterkrav eller kortbetalning. Godkända kunder 10-30 dagar netto eller bankgaranti. Invändan mot fakturan skall göras inom 7 dagar. Även om reklamation framställs måste överenskommen betalningstid iakttagas.

Leverans
Efter att du erhållit orderbekräftelsen och fakturan betalats skickas varorna med ett av våra fraktbolag. Fraktfria leveranser gäller endast inom Sverige. Frakttillägg kan tillkomma för transport till udda orter och vissa öar. Leveranser till privatpersoner sker som i regel till närmsta utlämningställe för DHL, Posten eller Bussgods.

Leveransvillkor
Fritt Lövånger eller enligt faktura. Fraktfria leveranser anges på produkten. Ortstillägg kan tillkomma Godset skall alltid kontrolleras vid mottagandet. Vid saknat eller skadat gods skall skriftlig notering göras av chauffören på fraktsedeln vid mottagandet eller senast efter 5 dagar till fraktbolaget. Som kund bör du öppna förpackningen inom 5 dagar för att kontrollera varan.

Ansvarsbegränsningar
Lövångers Järn & Maskin ansvarar ej för försenad leverans och för s.k indirekta skador, såsom vinstbortfall, följdskador och fördyrade kostnader på grund av detta. Vid leveransförseningar som beror på våra underleverantörer, transportbolag etc, som står utom vår kontroll utgår ingen ersättning till beställaren. Ej heller för skador på annat än de levererade varorna. Lövångers Järn & Maskin ansvarar ej för s.k indirekta skador, såsom vinstbortfall, följdskador och fördyrade kostnader på grund av att produkten är trasig eller går sönder.

Äganderättsförbehåll
Levererande varor förblir säljarens egendom och får ej säljas vidare till dessa är till fullo betalda.

Annulering
Enligt gällande regler i köplagen dvs. allt nedlagt arbete samt nedlagda kostnader som gjorts av oss före annuleringen debiteras. Annulering skall vara skriftlig, t.ex fax eller e-post. Varor som vi ej har i lager utan beställts av oss annuleras ej.

Garanti
Gäller enligt tillverkarens utfästelser. Se till att spara relevant inköpsbevis; kvitto, faktura, följesedel e.d. måste för att garantin skall kunna åberopas.

Reklamation
Vid reklamation ta kontakt med vår kuntjänst info@lovangersmaskin.se eller via telefon 0913-10038.
Lövångers Järn & Maskin AB tillämpar konsumentköplagen. Denna ger dig en lagstadgad reklamationsrätt på 3 år.
Förutsättningarna är dock att ni som kund måste styrka att felet fanns vid inköpstillfället, och att det inte beror på slitage.
Konsumentköplagen gäller ej företagskunder. Där tillämpar vi köplagen. Som näringsidkare har du inte rätt att åberopa reklamation efter garantitiden.

Ångerrätt & returer
Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen meddelar oss att du vill använda ångerrätten.
Ta kontakt med vår kundtjänst på info@lovangersmaskin.se eller via telefon 0913-10038.
För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det närmaste samma skick som när du mottog den.
Säljaren har rätt till ersättning för bland annat värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt.
Returer av gods får endast ske efter vårt godkännande. Varan skall återsändas i oanvänt skick och med betald frakt.

Sekretess
I samband med Konsumentens beställning godkänner Konsumenten att Lövångers Järn & Maskin AB lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten. Lövångers Järn & Maskin AB dokumenterar även viss kommunikation som Lövångers Järn & Maskin AB har med Konsumenten via telefon eller e-post för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Lövångers Järn & Maskin AB. Lövångers Järn & Maskin AB kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har Konsumenten rätt att få den information som Lövångers Järn & Maskin AB har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen ska rättas eller tas bort.
Konsumenten samtycker till att Lövångers Järn & Maskin AB lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp. Lövångers Järn & Maskin AB svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter och tar heller inte ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Konsumenten.

Cookies
En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (25 juli 2003) ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:
• att webbplatsen innehåller cookies
• vad dessa cookies används till
• hur cookies kan undvikas
Lövångers Järn & Maskin AB använder cookies för att tekniskt följa på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen, mäta trafik, exponering och analys av marknadsföringsinsatser osv. Det går dock att göra inställningar på sin dator för att neka automatisk lagring av cookies.

Force Majeure
I händelse av omständigheter som står utanför Lövångers Järn & Maskin AB skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Lövångers Järn & Maskin AB förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl Konsumenten som Lövångers Järn & Maskin AB rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Produkt- och Prisinformation
Alla bilder och ritningar ska ses som illustrationer och kan inte garanteras exakt återge varornas utseende, färg eller funktion. Lövångers Järn & Maskin AB reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på www.lovangersmaskin.se. BOLIST reserverar sig även för att de produktbilder som visas på www.lovangersmaskin.se kan avvika med produktnamnet.

Övrigt
På dessa allmänna villkor ska svensk materiell rätt tillämpas. Lövångers Järn & Maskin AB följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.
För frågor kring innebörden av Lövångers Järn & Maskin AB allmänna villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat som gäller köp eller beställning, ta kontakt med Lövångers Järn & Maskin AB kundservice via info@lovangersmaskin.se eller på 0913-10038.

Integritetspolicy
Vilka personuppgifter samlar ni in och vad används de till?
När du klickar på ”Jag godkänner ovanstående order” i vår webbshop godkänner du att dina angivna uppgifter. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullfölja din beställning/köp. Om fullständiga personuppgifter inte lämnas kan vi inte fullfölja vårt avtal med dig och en beställning kan inte genomföras.
Vid en beställning behöver vi namn samt, e-post, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter samt kontouppgifter gällande betalning.
Alla personuppgifter hanteras enligt GDPR. Som kund till Lövångers Järn & Maskin AB kan du få e-post rörande din order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

Information till Tredje part
Vi delger den information som krävs till våra samarbetspartners för att vi ska kunna fullfölja vårt köpeavtal med dig som kund när du lagt en order.

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till:
• Det fraktbolag som hanterar frakten till dig. (DHL, Posten, Schenker eller Bussgods)
• Den tillverkare eller leverantör som levererar din vara direkt till dig från deras lager.
• Det finansbolag som hanterar din finansieringslösning vid kredit köp. (Wasa Kredit)

Hur går jag till väga för att få ett utdrag på vilka uppgifter ni har registrerade på mig?
För att få ut ett utdrag på de personuppgifter som Lövångers Järn & Maskin AB har sparat så måste du skicka en vidimerad kopia på en identitetshandling med kontaktuppgifter till vår kundtjänst märkt ”Utdrag”. Brevet ska skickas som rekommenderat för din egen säkerhet till:

Att: Kundtjänst
Lövångers Järn & Maskin AB
Kungsvägen 20
932 61 Lövånger

Hur kan jag få mina uppgifter raderade?
Kontakta vår kundtjänst på info@lovangersmaskin.se eller på telefon 0913-10038 så hjälper de dig att få dina uppgifter raderade. Observera att har ett köp gjorts (med genomförd leverans samt betalning) kan dina uppgifter inte raderas inom 60 månader efter genomfört köp. Detta för att det krävs enligt Svensk bokföringslag och för eventuella reklamations- och garanti ärenden.

Hur länge sparas mina uppgifter?
Har du gjort ett köp hos oss med genomförd betalning samt leverans kan dina uppgifter inte raderas inom 60 månader efter genomfört köp. Detta för att det krävs enligt Svensk bokföringslag och för eventuella reklamations- och garanti ärenden. Du kan närsomhelst begära ett utdrag på vilka uppgifter som finns sparade på dig.

Hur avprenumererar jag på ert nyhetsbrev?
Önskar du avsluta din prenumeration kan göra detta genom att klicka på länken ”Avregistrera” längst ned i nyhetsbrevet. Du kan också kontakta vår kundtjänst på info@lovangersmaskin.se eller på telefon 0913-10038 så hjälper de dig.