KÖPVILLKOR

Köpinformation
Lövångers Järn & Maskin AB reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår hemsida. Lövångers Järn och Maskin kommer inte att lämna ut några uppgifter till andra företag. Om du vill bli borttagen ur registret går det bra att kontakta oss. 

Beställning
Beställning kan göras via webshop, telefon, fax, post eller e-post. Webshopen skickar en automatisk orderbekräftelse men invänta faktura för för en komplett orderbekräftelse för godkännande av varupriser, ev. tillkommande fraktkostnader samt leveranstid. 

Leverans
Efter att du erhållit orderbekräftelsen och fakturan betalats skickas varorna med ett av våra fraktbolag. Fraktfria leveranser gäller endast inom Sverige. Pristillägg kan tillkomma för transport till udda orter och vissa öar.
 
Priser
Alla priser kan anges både exkl. och inkl. moms. De angivna priserna på vår hemsida är de som gällde vid publiceringen. Vi reserverar oss för felaktigheter och prisändringar orsakade av faktorer utanför vår kontroll till vi accepterat en order via faktura eller lämnat en offert. För försäljning gäller priser i SEK.
 
Ansvarsbegränsningar
Lövångers Järn & Maskin ansvarar ej för försenad leverans och för s.k indirekta skador, såsom vinstbortfall, följdskador och fördyrade kostnader på grund av detta.
 
Betalningsvillkor
Betalning före leverans alt. efterkrav eller kortbetalning. Godkända kunder 10-30 dagar netto eller bankgaranti. Invändan mot fakturan skall göras inom 7 dagar. Även om reklamation framställs måste överenskommen betalningstid iakttagas.
 
Leveransvillkor
Fritt Lövånger eller enligt faktura. Fraktfria leveranser anges på produkten. Ortstilägg kan tillkomma Godset skall alltid kontrolleras vid mottagandet. Vid saknat eller skadat gods skall skall skriftlig notering göras av chauffören på fraktsedeln vid mottagandet eller senast efter 5 dagar till fraktbolaget.
Som kund bör du öppna förpackningen inom 5 dagar för att kontrollera varan.

Returer av gods får endast ske efter vårt godkännande. Varan skall återsändas i oanvänt skick i originalförpackning och med betald frakt. Vid leveransförseningar som beror på våra underleverantörer, transportbolag etc, som står utom vår kontroll utgår ingen ersättning till beställaren. Ansvarsbegränsning Lövångers Järn & Maskin AB ansvarar ej för förrsenad leverans och för så kallade indirekta skador, så som vinstbortfall, fördyrande kostnader på grund av detta. Ej heller för skador på annat än de levererade varorna.
 
Äganderättsförbehåll
Levererande varor förblir säljarens egendom och får ej säljas vidare till dessa är till fullo betalda.
 
Reklamation
Reklamation avseende felaktiga varor skall göras inom 7 dagar efter godset mottagits.
 
Annulering
Enligt gällande regler i köplagen dvs. allt nedlagt arbete samt nedlagda kostnader som gjorts av oss före annuleringen debiteras. Annulering skall vara skriftlig, t.ex fax eller e-mail. Varor som vi ej har i lager utan beställts av oss annuleras ej.
 
Garanti
Gäller enligt tillverkarens utfästelser.